Slider voetbal

Gratis zonnepanelen voor uw vereniging!

Elke sportvereniging in Nederland voorzien van gratis zonnepanelen. Daar gaan we voor! Zon voor Verenigingen is een uniek Nederlands energieproject met als doel verenigingen en hun achterban te verduurzamen op zowel sportief, financieel als maatschappelijk gebied. Hoe? Dat leest u hieronder.

Meer informatie
Hoe meld ik de club aan?

Hoe meld ik de club aan?

Lees hier meer over de wijze van aanmelding.

Lees verder
Wat brengt het de club?

Wat brengt het de club?

Lees hier meer over de voordelen van deelname.

Lees verder
Wie doen er al mee?

Wie doen er al mee?

Lees hier meer over de huidige deelnemers.

Lees verder
Alles over Zonvoor.nl

Alles over Zonvoor.nl

Lees hier meer over de initatiefnemers.

Lees verder

Disclaimer

Alle informatie, zoals getoond op deze website is door Zon voor Verenigingen met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat informatie niet meer actueel is en/of één of meerdere onjuistheden bevat.

Zon voor Verenigingen kan geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen hiervan op zich nemen en sluit, voor zover rechtens toelaatbaar, alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade en/of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met deze website en de hierop getoonde informatie. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Zon voor Verenigingen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.